Dogadjaji

Predsednik Partnerstva za zdravlje, Dragana Nikolić,  je pozvana da učestvuje na dva Internacionalna događaja:

1) od 22. do 25. maja 2014. godine, 32. Godišnja konferencija Child Lief saveta, New Orleans, SAD
2) od 25. do 27. maja 2014. godine, Internacionalni samit na temu: Internacionalna pedijatrijska psihosocijalna podrška, New Orleans, SAD.