Faza II

Druga faza u implemntaciji projekta je održavanje treninga i edukacija za medicinske sestre, lekare i vaspitače iz vrtića koji rade u dečijim bolnicama. Napravljena je sledeća strategiju edukacija:

Sedam poludnevnih treninga za medicinske sestre i vaspitače na sledeće teme:

 • Prava dece u bolnicama
 • Dečije doživljavanje i shvatanje lečenja – razvojne teorije-učesnici će dobiti informacije o tome kako razvojni nivo deteta utiče na njihovo razumevanje i reakciju na bolest i hospitalizaciju i kako nasuprot tome hospitalizacija i bolest mogu da utiču na razvoj. Ovo znanje će im takođe pomoći da budu efikasniji u pružanju podrške tokom hospitalizacije i medicinskih intervencija. Učesnici treninga će steći osnovno znanje o razvojnim teorijama, prepoznati kako se dečije razumevanje uzroka bolesti menja sa razvojem, razumeti neke od glavnih faktora stresa koji deca doživljavaju u različitim nivoima razvoja, odnosno  biti u mogućnosti da navedu nekoliko odgovora koje zdravstveni radnici i roditelji mogu da koriste kako bi ublažili stres u različitim fazama razvoja.
 • Priprema i prolazak kroz (nošenje sa) medicinskim procedurama – Na kraju ovog treninga učesnici će: biti svesni psihološke uznemirenosti koju mogu doživeti deca koja prolaze kroz hospitalizaciju i lečenje; shvatiti koliko efikasna priprema može smanjiti traumu i proces oporavka; saznati o razvojno odgovarajućim strategijama i tehnikama koje će pomoći deci da smanje stres i bol koji je vezan za susret sa zdravstvenom zaštitom; naučiti kako da koriste raspoloživa sredstva i tehnike kako bi pripremili i podržali decu za susret sa zdravstvenom zaštitom i ubrzali njihov emocionalni i fizički oporavak
 • Ublažavanje bola ( kognitivno bihejvioralne metode)  ( dva treninga)- na kraju ovog treninga, učesnici će: razumeti doživljavanje bola od faze odojčeta do adolescenta; shvatiti potrebu za upravljanje bolom i trenutne barijere koje sprečavaju efikasno kontrolisanje bola; identifikovati metode procene bola kod odojčadi, dece i adolescenata; shvatiti važnost pripreme dece i njihovih roditelja pre bolne ili neugodne intervencije time što će unapred shvatiti potencijalnu nelagodnost u vezi sa lečenjem ili intervencijom i unapred planirati strategije prevladavanja sa decom i njihovim porodicama; pomoći deci svih uzrasta da koriste neke tehnike prevladavanja 
 • Omogućavanje igre i učenja – na kraju ovog treninga učesnici će: shvatiti važnost uloge igre u životu i razvoju deteta; shvatiti kako se igra menja u skladu sa uzrastom; razumeti različite oblike igre koje se mogu koristiti u bolničkom okruženju (rekreaciona igra, terapijska/klinička igra, medicinska igra)
 • Razmena informacija – Na kraju ovog treninga, učesnici će:shvatiti važnost dobre komunikacije između zdravstvenih radnika, dece i roditelja; poboljšati svoju veštinu dobre komunikacije sa detetom/porodicom; shvatiti značaj korišćenja razvojno odgovarajućih pisanih/vizuelnih materijala u razmeni informacija sa porodicama i decom

Četiri poludnevna treninga za lekare na sledeće teme:

 • Dečije doživljavanje i shvatanje lečenja – razvojne teorije
 • Priprema i prolazak kroz (nošenje sa) medicinskim procedurama
 • Ublažavanje bola ( kognitivno bihejvioralne metode) 
 • Razmena informacija
 • Nega usmerena ka deci i porodici je nega koja se pruža u saradnji sa roditeljima i koja se bavi detetovim psihološkim, socijalnim i razvojnim potrebama.  Ovaj pristup  je kolaborativni model za pružanje nege i donošenje odluka. On stavlja porodicu u središte sistema. Svaka od ovih strana poštuje znanje, veštine i iskustvo koje ona druga strana pruža pri susretu u bolnici. Porodica i zdravstveni tim rade zajedno u korist pacijenta tokom njegove hospitalizacije.

Rezultati implementacije

Implementacija u pojedinačnim bolnicama je počela u novembru 2010.godine. Do decembra 2012.godine medicinske sestre i vaspitači iz 5 bolnica i 120 učenika medicinske škole u Subotici su prošli kroz 7 četvoročasovnih treninga.

 1. Dečija interna klinika, Niš: održano je 17 treninga, edukaciju prošle 69 medicinske sestre-tehničari i 3 vaspitača
 2. Bolnica za pedijatriju, „ dr Olga Popović Dedijer, Beograd: 7 treninga, edukaciju prošlo 8 medicinskih sestara-tehničara i 3 vaspitača
 3. Služba za pedijatriju, Opšta bolnica Subotica: 7 treninga, edukaciju prošlo 16 medicinskih sestara-tehničara i 1 vaspitač
 4. Medicinska škola Subotica: 20 treninga, edukaciju prošlo 120 učenika
 5. Univerzitetska dečija klinika, Beograd: 24 treninga, edukaciju prošlo 67 medicinskih sestra-tehničara i 14 vaspitača
 6. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije,“dr Vukan Čupić“: 30 treninga,  edukaciju prošlo 72 medicinskih sestara-tehničara i 11 vaspitača
 7. Bolnica za dečije plućne bolesti i tuberkulozu, KBC „ dr Dragiša Mišović“:  15 treninga, edukaciju prošle 62 medicinske sestre/tehničari i 2 vaspitača