HIV i AIDS

HIV publikacije napisane tokom Implementacije Zapadno-Balakanskog programa za borbu protiv HIV/AIDS-a:


1) Rodni konstrukti u Romskoj zajednici –Razgovori u zajednici o rodu i njegovom uticaju na HIV vulnerabilnost- brošura i poster “Novosadskog humanitarnog centra”

Roma poster- Novosadski humanitarni centar                                   

 

2) Život u nasilju – brošura “Savetovališta protiv nasilja u porodici”                         3) Živeti zdravo – brošura o ishrani HIV pacijenata

Život u nasilju- brošura savetovališta protiv nasilja u porodici                                                                                       

 

4) Posteri za HIV prevenciju u stomatološkoj praksi

                                          pdf_file