O nama

Partnerstvo za zdravlje je registrovano kao lokalno udruženje 2006.godine. Do 2009.god. glavne aktivnosti su bile vezane za Zapadno-Balkanski program za borbu protiv HIV / AIDS-a, koji je vodila Švajcarska nevladina organizacija Fondation Partnerships in Health, a koji je bio finansiran od strane Sida-e ( Švedske Internacionalne Agencije za Razvoj). Od 2009.godine, Partnerstvo za zdravlje u partnerstvu sa Švajcarskom nevladinom organizacijom Fondation Partnerships in Health, počinje da istražuje mogućnost implementacije jednog novog pristupa u dečijim bolnicama, dečijim klinikama i pedijatrijskim odeljenjima, a to je pristup Nega usmerena ka deci i porodici koji se u Srbiji sprovodi u okviru projekta "Bolnica, prijatelj dece i porodice".